ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

บทความ
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม (อ่าน 4769/ตอบ 0)

การออกแบบเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม ต้องคำหนึงถึงขนาดของห้องประชุมและอุกปรณ์สำหรับต่อใช้งาน เครื่องขยายเสียงห้องประชุม การออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม ระบบประกาศเสียงห้องประชุม เครื่องเสียง PA เครื่องห้องประชุม

เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ห้องประชุม ไมค์ประชุม สัมมนา ไมค์ที่ประชุม การต่เครื่องขยายเสียงห้องประชุม ห้องประชุม ออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม ห้องสัมมนาโรงแรม  ออกแบบเครื่องห้องประชุม งานราชการ ลำโพงห้องประชุม ไมโครโฟน ระบบเสียง ห้องประชุม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม ติดตั้งไมค์โครโฟนไร้สายแบบมือถือ ลำโพงตู้

เครื่องขยายเสียงห้องประชุม อปกรณ์สำหรับเครื่องเสียงห้องประชุม

1. เครื่องขยายเสียง POWER AMP

ห้องประชุมขนาดกลาง หรือห้องประชุมขนาดเล็กควรใช้POWER MIXER หรือ เครื่องขยายเสียง ที่มีมิกเซอร์ แบบเครื่องที่นำเสียงมารวมกัน เช่น เครื่องขยายเสียง TOA A-1712 เครื่องขยายเสียงที่สามารถแบ่งโซนได้ 2 โซน ขนาด 120 วัตต์ หรือเครื่องขยายเสียงแบบ Low Impedance

2.ไมโครโฟน / Microphone

ไมโครโฟนแบบ Dynamic Mirophone แบบมีสาย  TOA DM-420AS

3. ไมโครโฟนไร้

ไมโครโฟนไร้สายTOA รุ่น WS-5225,ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ TOA รุ่น WS-5325M

4. ลำโพงตู้แบบแขวน ลำโพงแบบคอลั่ม ลำโพงแขวนผนัง และ ลำโพงติดเพดาน Ceiling Speaker เช่น ลำโพงตู้แบบแขวนผัง TOA F-1000B/BT ลำโพงติดเพดาน TOA F-2000B

5. สายลำโพง สายลำโพง VTF 2x2.5

6. ตู้ RACK เก็บเครื่องเสียง

เมื่อเรามีอุปกรณ์ครบตามนี้เราก็สามารถนำมาต่อกัน ก็จะสามารถใช้งานได้ 

//