ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

บทความ
ตู้สาขาโทรศัพท์ (อ่าน 769/ตอบ 0)

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX ( Private Branch Exchange ) คือระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำในหน่วบงานหรือในบริษัทฯนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ใน) เป็นของหน่วยของตนเองเพื่อติดต่อกันภายในหน่วยนั้นๆ และนอกจากนั้นเบอร์ภายในเหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือติดต่อผ่านไปยังระบบชุมสายภายนอกได้  PSTN (Public Switched Telephone Network)

คำว่า PBX อาจจะเรียกว่า PABX ก็ได้โดยย่อมาจากคำว่า Private Automatic Brach Exchange

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX แบบ digital หรือแบบ IP - PBX ในขณะนี้มีการติดตั้งใช้งานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกันในอดีต อาจจะเป็นเพราะ PBX มีเทคโนโลยี่ในอนาคตอันใกล้ที่ทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์โดยใช้ โปรแกรม software PBX ในส่วนของ PBX แบบ analog หรือแบบเดิม ในปัจจุบันมีการติดตั้งใช้งานกันเป็นจำนวนมาก แต่ว่าในที่สุดแล้วความนิยมก็จะลดหน้อยลงและก็จะหมดไปในที่สุด

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL-1000,ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SV-9100 สามารถตอบรองรับได้ทั้ง Analog และแบบ Digital IP-PABX


//