ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

บทความ
ไมโครโฟนสำหรับเยี่ยมชมโรงงาน TOA (อ่าน 4215/ตอบ 0)

ไมโครโฟนเยี่ยมชมโรงงาน / ไมโครโฟนสำหรับทัวร์ไกด์ TOA

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ ไมโครโฟนสำหรับพาเยี่ยมชมโรงงาน ไมโครโฟนแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย ชุดแปลภาษา เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายชนิดพกพา Tour guide ชุดแปลภาษาไร้สาย

การเยี่ยมชมสถานที่

ตัวอย่าง ผู้นำเข้าเยี่ยมชม 1 ท่าน / ผู้ฟัง 10 ท่าน

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1.เครื่องส่งสัญญาณไร้สายชนิดพกพา TOA รุ่น WM-2100 x 1

2.ไมโครโฟนชนิดพูดระยะใกล้ TOA รุ่น YP-M101 x 1

3.เครื่องรับสัญญาณไร้สาย TOA รุ่น WT-2100 x 10

4.หูฟังชนิดแขวนหู TOA รุ่น YP-E401 x 10


Download
//