ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลา ITC รุ่น T6232
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ITC รุ่น T-6203
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ITC รุ่น T-6223
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น TT-104B
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น TT-208
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องตั้งเวลาเสียงออด

เครื่องตั้งเวลาเสียงออด

เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่ง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน จำหน่ายออกแบบเครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน เครื่องตั้งเวลา สัญญาณออดสำหรับบอกเวลา เข้างาน เลิกงาน พักเทียง สัญญาณกริ่งเข้าเรียน เลิกเรียน กริ่งสัญญาณพัก เปลียนเวลาเรียน เครื่องบอกเวลาพักงาน เลิกงาน ออกแบบและติดตั้งระบบเสียงออดเข้างาน เลิกงาน ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่งเข้างาน เลิกงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงเพลงสำหรับเข้างานและเลิกงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงออดสามารถต่อพ่วงกับระบบประกาศเสียงตามสาย โปรแกรมตั้งเวลาเสียงออด ตั้งเวลาให้เสียงออกได้ 24 ชม. เสียงเพลงออกกำลังกาย ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์พนักงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงออดและเครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่ง สามารถเปลียนเสียงเพลงและบันทึกเสียงลง USB ติดตั้งกับระบบเครื่องเสียงโดยผ่านช่อง AUX ร้านขายและซ่อมบำรุ่งระบบประกาศเสียงตามสายและติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงออดพร้อมโปรแกรมตั้งเวลาเสียง สัญญาณออดสำหรับบอกเวลาให้พนักงานเตรียมตัวเข้าปฎิบัติงาน พักงาน เลิกงาน หรือต่อเครื่องตั้งเวลาเสียงออดมาใช้งานกับโรงเรียน ตั้งเวลาเข้าเรียน เปลียนคาบเรียน เลิกเรียนได้ เครื่องตั้งเวลาเสียงออดแบบดิจิตอล เครื่องตั้งเวลาเสียงออด สามารถตั้งเวลาได้หลายช่วงเวลา ออกแบบติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงออด พร้อมระบบประกาศเสียงตามสาย โปรแกรมตั้งเวลาเสียง

เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น TT-208

รหัสสินค้า: 000487
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ราคาถูก โทรติดต่อเบอร์ 095-961-4462
โปรแกรม Timer เครื่องบันทึกเวลา TOA รุ่น TT-208 AS
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน ITC T-6232

รหัสสินค้า: 000354
ปกติ 30,000.00 บ.
พิเศษ 22,000.00 บ.
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดเข้างานเลิกงาน ตั้งเวลากริ่งโรงงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่งโรงเรียน เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงานกริ่งเข้างาน
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ITC รุ่น T-6203

รหัสสินค้า: 000534
สอบถามรายละเอียด โทร 095-961-4462
ออกแบบติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงออด เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่ง โปรแกรม Alarm สามารถต่อเข้ากับระบบ Alarm ได้
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลา Program Timer TOA รุ่น TT-104B

รหัสสินค้า: 000300
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA ราคาถูก ติดต่อเบอร์ 095-961-4462
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA รุ่น TT-104B ตั้งเวลาเสียงออด ตั้งเวลาประกาศเสียงเพลง
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด

รหัสสินค้า: 000535
สอบถามรายละเอียด โทร 095-961-4462
เครื่องเวลาเสียงออด รุ่น T-6223 เครื่องเสียง ITC Audio
33
  Tell a Friend


Total: 5:               
 
    
//