ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องเลือกโซนลำโพง

เครื่องเลือกโซนลำโพง

เครื่องแยกโซนลำโพงประกาศเสียง เครื่องเลือกโซน SPEAKER SELECTOR สามารถแบ่งโซนประกาศเสียงตามสายตามที่ต้องการได้ และเลือกประกาศเสียงให้ออกตามโซนที่ต้องการได้ หรือประกาศเสียงตามสายออกได้ทุกโซน ( all Call )ใช้งานกับระบบประกาศเสียงตามสายภายในโรงงาน,ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร เครื่องแยกโซนลำโพงประกาศเสียง TOA รุ่น SS-2010 AS สามารถแบ่งโซนได้ 10 โซน รุ่น TOA SS-1010 AS,TOA SS-1010R AS ติดตั้งใช้งานกับ ระบบประกาศเสียงตามสาย ออกแบบและประเมินราคา ระบบประกาศเสียงตามสาย เครื่องโซนลำโพงประกาศเสียง สามารถใช้งานคู่กับไมโครโฟนประกาศแยกโซนๆด้โดยไม่ต้องมากดที่หน้าเครื่อง เช่น ไมโครโฟน TOA รุ่น RM-200MS เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น VM-2240,เครื่องขยายเสียง TOA FV-200RF

เครื่องแยกโซนประกาศลำโพงประกาศ TOA SS-021B

รหัสสินค้า: 000301
Call 095-961-4462
เครื่องแยกโซนลำโพง 10 โซน TOA SS-021B Speaker selector แยกโซนลำโพงปรพกาศได้ 10 โซน
33
  Tell a Friend
เครื่องเงลือกโซนลำโพง TOA รุ่น SS-2010AS

รหัสสินค้า: 000420
ติดต่อสอบถาม 095-961-4462
เครื่องเลือกโซนลำโพงประกาศเสียง 10 โซน TOA รุ่น SS-2010 สามารถแยกโซนประกาศเสียงออกลำโพงได้ถึง 10 โซน ประกาศกาศเสียงหรือเปิดเพลงได้ครังละโซนหรือรวมทุกโซน
33
  Tell a Friend
เครื่องแยกโซนลำโพง ITC รุ่น T-6217

รหัสสินค้า: 000421
โทรสอบถามรายละเอียด 095-961-4462
เครื่องแยกโซนลำโพงประกาศเสียง แยกลำโพงได้ 10 โซน มีระบบประกาศรวมทุกโซน
33
  Tell a Friend
เครื่องเลือกโซน TOA รุ่น SS-1010R

รหัสสินค้า: 000552
ติดต่อสอบถาม 095-961-4462
เครื่องเลือกโซน TOA รุ่น SS-1010R เลือกโซนลำโพงประกาศเสียงได้ 10 โซน มีปุ่มประกาศ All Call
33
  Tell a Friend
เครื่องเลือกโซนลำโพง TOA รุ่น SS-1010

รหัสสินค้า: 000553
โทรสอบถามรายละเอียด 095-961-4462
Speaker Selectors 10 Zone เครื่องเลือกโซนลำโพง 10 โซน TOA รุ่น SS-1010
33
  Tell a Friend


Total: 5:               
 
    
//