ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU

ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU

ออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงโรงงาน เครื่องตั้งเวลเสียงออดโรงงาน ระบบประกาศเสียงชุมชน เครื่องขยายเสียงตามสาย ลำโพงฮอร์น toa ลำโพงติดพาดาน toa ลำโพงฮอร์นกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงแบบพกพา หรือเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนแบบแยกโซนประกาศ โทรโข่ง โข่งแบบสะพายไหล่ โทรโข่งแบบมือถือ และ โทรโข่งมีด้ามจับ โทรโข่งมีเสียงนกหวีด โทรโข่งมีเสียงไซเรน ตู้สาขาโทรศัพท์ nec ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic เครื่องดทรศัพท์ nec เครื่องโทรศัพท์ Panasonic กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Panasonic เครื่องบันทึกเสียงการประชุม
ระบบประกาศเสียงตามสาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตาก

รหัสสินค้า: 000371
ระบบประกาศเสียงตามสายภายในอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตาก
33
  Tell a Friend
ระบบเสียงห้องประชุมศูนย์สวัสดิการและอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ชลบุรี

รหัสสินค้า: 000372
โทรสอบถามราคา
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ชุดประชุม
33
  Tell a Friend


Total: 2:               
 
    
//