ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system >> เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-200PP >> ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-200PP

ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-200PP - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-200PP
  Tell a Friend

ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-200PP

รหัสสินค้า: 000412
Call 095-964-4462
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA: ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA
รายละเอียด:

ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA

 

ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน TOA FV-200

 

TOA FV-200PP PRE MIXER PANEL

คุณสมบัติ ของเครื่อง TOA FV-200PP

  1. มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า (INPUT) จำนวน 9 ช่อง EV,Timer,Paging,Mic/Line 1-4, AUX 1-2
  2. มีช่องต่อไมโครโฟน MIC 1 จะตัดเสียงเพลง และมีไฟ Phantom
  3. ตอบสนองความถี่ 50Hz - 3 dB, 3 db, 1 kHz
  4. สามารถปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมได้
  5. ใช้ไฟ 24 V DC
  6. มีช่อง Input 6 ช่อง แบบ Terminal 2 pins (MIC/LINE 4 ช่อง, AUX 2 ช่อง)
  7. มีโวลุ่มปรับระดับเสียงหน้าเครื่อง ของแต่ละInput และ เสียงทุ้มแหลม
  8. Output สามารถเลือก Priority ได้ หรือ เฉพาะ BGM แบบ Terminal 3 pins
  9. Priority Control เมื่อใช้ Fireman MIC > LINE 1 >MIC/LINE 2-4 & Aux 1-2
  10. มีไฟ LED แสดงสถานะเครื่อง เปิด - ปิด
//