ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
เครื่องขยายเสียง ITC
ไมโครโฟน ITC
ลำโพง ITC
วอลลุ่มปรับเสียง ITC
ชุดประชุม ITC
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ITC Audio

ITC Audio

ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบประกาศเสียง ITC ระบบเสียง ติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย ITC ลำโพงฮอร์นกลางแจ้ง ลำโพงฮอร์นแบบ Line 100V ออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงโรงงานและระบบประกาศเสียงชุมชน ลำโพงติดเพดาน ITC ลำโพงตู้ ITC ใช้สำหรับติดตั้งในงานระบบเสียงโรงงาน ระบบประกาศเสียงตามสายชุมชน ระบบประกาศเสียงตามสายโรงเรียน และระบบเสียงห้องประชุม มีเครื่องขยายเสียงแบบ 100V line ITC จำหน่าย พร้อมไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ ไมโครโฟนแบบไร้สายติดปกเสื้อ และไร้สายแบบมือถือ ระบบ ประกาศ เสียงตามสาย ห้องประชุม ระบบ เสียง ห้อง ประชุม ลำโพงติดเพดาน 6 นิ้ว,ลำโพง 6 วัตต์,เครื่องขยายเสียงห้องประชุม ไมค์โครโฟนแบ่งโซนประกาศ จำหน่ายเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ออกแบบระบบเสียงห้องประชุม ออกแบบระบบระบบเสียงตามสายในโรงงาน ลำโพงฮอร์น ITC ลำโพงฝังฝ้าเพดาน ลำโพงติดเพดาน ITC  จำหน่ายเครื่องตั้งเวลาเสียงออด สำหรับเข้างานเลิกงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงออด Digital ไมโครโฟนประกาศเสียงแบบแยกโซนประกาศ โวลุ่มปรับเสียง
เครื่องขยายเสียง ITC T-2S60

รหัสสินค้า: 000533
ติดต่อสอบถาม โทร 095-961-4462
เครื่องขยายเสียงตามสาย ITC T-2S60 ออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง ITC T-13

รหัสสินค้า: 000483
Call
วอลลุ่มปรับเสียง Volume control 30W
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-106U

รหัสสินค้า: 000356
ราคา 380.00 บ.
ลำโพงติดเพดานดอกลำโพง 6 นิ้ว เป็นลำโพงฝังฝ้าคุณภาพสู. Line 100V ลำโพงติดเพดานชนิดยึดติดกับเพดาน
33
  Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น T-720B

รหัสสินค้า: 000364
สอบถามราคาพิเศษ 081-627-3264
ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 วัตต์ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารมี Line 100 V
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-107C

รหัสสินค้า: 000357
ราคา 440.00 บ.
ลำโพงติดเพดาน 6 วัตต์ ITC T-107C ลำโพงติดฝ้าเพดานมี Line 100V ดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้ว
33
  Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น T-720F

รหัสสินค้า: 000365
ลำโพงฮร์นขนาด 15 วัตต์
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-105A

รหัสสินค้า: 000358
ราคา 430.00 บ.
ลำโพงติดเพดานชนิดฝังฝ้า เป็นลำโพงติดเพดานแบบ 2 ทาง คุณภาพสูง
33
  Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น T-710K

รหัสสินค้า: 000366
Call 081-627-3264
ลำโพงฮอร์น 2 ทาง ลำโพงฮอร์น 50 วัตต์ Wide Range Horn
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-208P

รหัสสินค้า: 000359
ราคา 2,550.00 บ.
ลำโพงฝังฝ้าเพดาน 2 ทาง ลำโพงฝังฝ้าเพดานที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง โอห์มและ 100 V Line
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดานแบบติดลอย ITC T-105S

รหัสสินค้า: 000360
ราคา 595.00 บ.
ลำโพงติดเพดานแบบติดลอย สามารถติดเพดานที่ไม่สามารถฝังในฝ้าได้
33
  Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น ITC รุ่น T-710A

รหัสสินค้า: 000367
Call 081-627-3264
ลำโพงฮอร์นชนิด WIDE RANGE ขนาด 30 วัตต์
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-205CW

รหัสสินค้า: 000361
ราคา 1,300.00 บ.
ลำโพงติดเพดานแบบ 2 ทาง ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 20 วัตต์
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน ITC T-585

รหัสสินค้า: 000362
ราคา 1,700.00 บ.
ลำโพงติดเพดานชนิด 2 ทาง ลำโพงแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 15 วัตต์
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน

รหัสสินค้า: 000491
Call 081-627-3264
ลำโพงติดเพดาน,ลำโพงฝังฝ้าเพดาน,ลำโพงฝังฝ้าเพดาน 6W,
33
  Tell a Friend
ลำโพงติดเพดาน

รหัสสินค้า: 000492
Call 081-627-3264
ลำโพงติดเพดาน,ลำโพงติดเพดานแบบฝังฝ้า,ITC T-15F,เป็นลำโพง Line V.
33
  Tell a Friend


Total: 15:               
 
    
//