ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดเล็ก ชุดประชุม สำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ถึงชุดประชุม ขนาดใหญ่ เครื่องเสียงห้องประชุม ระบบเสียงห้องประชุม ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ลำโพงสำหรับห้องประชุม ลำโพงติดเพดานสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ ออกแบบติดตั้งชุดประชุม อุปกรณ์สำหรับการประชุม เครื่องบันทึกเสียงการประชุม เพื่อการประชุมที่สะดวกรวดเร็ว สำรวจออกแบบชุดประชุม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ติดตั้งระบบประกาศเสียงห้องประชุม ลำโพงหน้าห้องประชุม ชุดประชุมสำหรับประธาน ชุดประชุมผู้ร่วมประชุม ให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบเสียงสำหรับห้องประชุม จำหน่ายเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม ลำโพงตู้สำหรับห้องประชุม เดินสายติดตั้งแก้ไขระบบเสียงห้องประชุมให้สมบรูณ์แบบล้ำหน้าทันสมัย อุปกรณ์ชุดประชุม TOA เครื่องขยายเสียงห้องประชุม TOA ลำโพงสำหรับห้องประชุม TOA ไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย ชุดประชุมไร้สาย ออกแบติดตั้งชุดประแบบดิจิตอลราคาไม่แพง สำรวจหน้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับออกแบบติดตั้งชุดประชุม TOA Total: 0:               
 
    
//