ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
เครื่องควบคุม ไมโครโฟนประชุมไร้สาย TOA TS-800
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-801
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-802
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-900
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS901
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS902
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-903
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-904
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-905
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น YW-1022
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น YW-1024
Battery TOA BP-900
Battery Charge TOA BC-900
ไมค์ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น MB-TS900
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ชุดประชุมไร้สาย TOA

ชุดประชุมไร้สาย TOA

ไมค์โครโฟนชุดประชุมไร้สาย TOA ไมโครโฟนแบบไร้สาย ไมโครโฟนประชุมไร้สาย TOA,Wireless Conference สามารถต่อไมค์ประชุมได้สูงสุด 64 ตัวในระบบ ชุดประชุมไร้สาย TOA ตัวเครื่องมีลำโพงมอนิเตอร์ ลำโพงจะตัดเมื่อมีการใช้งานไมโครโฟน เพื่อป้องกันการเกิด Feedback ชุดประชุมไร้สาย TOA มีระบบควบคุมจากคอมพิวเตอร์และระบบยืนยันการติดตั้งซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณและชุดประชุม ชุดประชุมไร้สาย TOA สามารถประกอบเข้าตู้ Rack มาตรฐานด้วย Mounting Bracket ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม จำหน่ายชุดประชุมไร้สาย TOA TS-900 ร้านขายส่งไมโครโฟนประชุมไร้สาย เครื่องขยายเสียงห้องประชุม เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม จำหน่ายไมโครโฟนไร้สายสำหรับห้องประชุม ยี่ห้อ TOA ไมค์ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-800
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-905

รหัสสินค้า: 000139
ชุดประชุมไร้สาย TOA สอบถามรายละเอียด โทร 095-961-4462
ชุดประชุมไร้สาย TOA* ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-905/907 อุปกรณ์รับ / ส่งสัญญาณแบบไร้สาย, ระบบไร้สาย ซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย, ใช้สัญญาณอินฟาเรดในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
33
  Tell a Friend
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น BC-900

รหัสสินค้า: 000140
ชุดประชุมไร้สาย TOA BC-900 โทร 095-961-4462
ชุดประชุมไร้สาย TOA, แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ TOA รุ่น BC-900, อุปกรณ์เสริมสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ BP-900 ใช้งานกับชุดประชุมไร้สาย TOA ท่านประธานและผู้ร่วมประชุม, สามารถชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมกัน
33
  Tell a Friend
ชุดประชุมไร้สาย TOA BP-900

รหัสสินค้า: 000141
ชุดประชุมไร้สาย TOA BP-900
ชุดประชุมไร้สาย TOA,แบตเตอรี่ ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น BP-900 แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน,สามารถชาร์ตไฟซ้ำได้, แบตเตอรี่เฉพาะใช้กับรุ่น TS-801,TS-802,TS-901,
33
  Tell a Friend
ไมค์โครโฟนประชุมไร้สาย TOA TS-801

รหัสสินค้า: 000135
ชุดประชุมไร้สาย TOA TS-801 โทร 095-961-4462
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน Chairman Unitรายละเอียดทั้งหมด : TS-801 Chairman Unit ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธานSystem Features and
33
  Tell a Friend
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-802

รหัสสินค้า: 000136
ชุดประชุมไร้สาย TOA ราคาถูก โทร 095-961-4462
ชุดประชุมไร้สาย TOA TS-802 ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดผู้ร่วมประชุม, Delegates Unitรายละเอียดทั้งหมด :TS-802 Delegates Unit ไมโครโฟนประชุมไ
33
  Tell a Friend
ชุดประชุมไร้สาย TOA รุ่น TS-800

รหัสสินค้า: 000137
ชุดประชุมไร้สาย TOA โทรสอบถาม 095-961-4462
ชุดประชุมไร้สาย TOA TS-800,ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย,ควบคุมการทำงานของระบบเมื่อต่อพวงกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ,เครื่องควมคุมไมโครโฟน
33
  Tell a Friend


Total: 6:               
 
    
//