ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ลำโพงคอลัมน์

ลำโพงคอลัมน์

ลำโพงตู้ติดผนัง ลำโพงคอลัมน์กันเสียงก้องเสียงสะท้อน ลำโพงตู้คอลัมน์ติดผนังที่ให้คุณภาพเสียงดี เป็นลำโพงกันเสียงก้องเสียงสะท้อนใช้สำหรับติดตั้งในห้องประชุม ลำโพงคอลัมน์ TOA ออกแบบมาให้เป็นลำโพงสำหรับใช้งานในห้องประชุม เพราะสามารถกันป้องกันเสียงก้องได้ดี ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานกับ ระบบประกาศเสียงตามสาย ทั้งออกแบบระบบประกาศเสียงภายในอาคาร ระบบประกาศเสียงในโรงงาน  ลำโพงที่สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งในโรงเรียน ห้องประชุม ลำโพงสำหรับวัด โบสถ์ มัสยิด ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงห้องจัดเลี้ยง ห้องเรียน ลำโพงคอลัมน์ TOA ลดปัญหาเรื่อง feedback ของเสียงได้ดี ลำโพงคอลัมน์ TOA ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เสียงดังกว้างไกล
ลำโพง Line Array TOA ลำโพงที่มีเทคโนโลยี่สูง ออกแบบระบบประกาศเสียงตามสาย สามารถติดตั้งระบบประกาศเสียงในโรงงาน ระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม

ลำโพง TOA รุ่น BS-1120W

รหัสสินค้า: 000160
โทรสอบถามราคาพิเศษ
ลำโพงติดผนัง TOA รุ่น BS-1120W* ลำโพงขนาด 20 วัตต์ column speaker
33
  Tell a Friend
ลำโพง TOA TZ-206B AS ลำโพงคอลัมน์

รหัสสินค้า: 000308
ลำโพง TOA TZ-206B AS ลำโพงคอลัมน์ Column Speaker 10 cm 20 วัตต์ 100V LINE
33
  Tell a Friend
ลำโพง TOA TZ-206W AS

รหัสสินค้า: 000309
ลำโพงคอลัมน์ TOA Column Speaker x 10 cm 20 W 100V Line
33
  Tell a Friend
ลำโพง TOA TZ-206BWP

รหัสสินค้า: 000310
ลำโพง TOA TZ-206BWP Speaker TOA TZ-206BWP ลำโพงตู้ TOA ร้านขยายลำโพงคอลัมน์ TOA
33
  Tell a Friend
ลำโพง TOA TZ-206WWP AS

รหัสสินค้า: 000311
ลำโพง TOA TZ-206WWP AS 10 cm 20W COLUMN SPEAKER
33
  Tell a Friend
ลำโพง COLUMN TOA TZ-406B

รหัสสินค้า: 000312
ลำโพงคอลัมน์ TOA TZ-406B 4 X10 cm 40W 100V Line SPEAKER COLUMN TOA
33
  Tell a Friend
ลำโพง Column TOA TZ-406W

รหัสสินค้า: 000313
ลำโพงคอลัมน์ TOA TZ-406W 4 X 10 cm 40W COLUMN SPEAKER TOA
33
  Tell a Friend
ลำโพงคอมลัมน์ TOA TZ-406BWP

รหัสสินค้า: 000314
ลำโพง COLUMN TOA TZ-406BWP 40W 100V Line ลำโพงคอมลัมน์ TZ-406BWP
33
  Tell a Friend
ลำโพงคอลัมน์ TOA TZ-406 WWP

รหัสสินค้า: 000315
ระบบประกาศเสียง TOA ลำโพง COLUMN TOA TZ-406 WWP 40W 100V Line COLUMN SPEAKER TOA ร้านขายลำโพง TOA
33
  Tell a Friend
ลำโพงตู้ TOA TZ-606B AS

รหัสสินค้า: 000316
ราคา TOA ลำโพงตู้ Speaker toa เครื่องเสียง TOA TZ-606B AS ราคาลำโพงตู้ Speaker TOA ลำโพง Speaker ลำโพงตู้ Speaker TZ-606B AS ราคา TOA SOUND SYSTEM ราคา TOA ลำโพงตู้ Speaker
33
  Tell a Friend
ลำโพงตู้ TOA TZ-606W

รหัสสินค้า: 000317
เครื่องเสียง TOA TZ-606W AS ราคาลำโพงตู้ Speaker TOA ราคา TOA ลำโพงตู้ Speaker TZ-606W AS ราคา TOA ลำโพงตู้ ระบบประกาสเสียงตามสาย TOA
33
  Tell a Friend
ลำโพงคอลัมน์ TOA TZ-606 BWP

รหัสสินค้า: 000318
ลำโพงตู้ TOA TZ-606BWP ราคาลำโพง TOA Speaker Column TOA เครื่องขยายเสียง TOA ระบบประกาศเสียง TOA ร้านขายเครื่องขยายเสียง TOA ราคา TOA SOUND SYSTEM ลำโพงตู้ Speaker TOA TZ-606BWP
33
  Tell a Friend
ลำโพง TOA COLUMN TZ-606 WWP

รหัสสินค้า: 000319
ลำโพง TOA TZ-606 WWP ราคาลำโพงตู TOA TZ-606WWP เครื่องขยายเสียง TOA ระบบประกาศเสียง TOA SPEAKER TOA
33
  Tell a Friend


Total: 13:               
 
    
//