ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
TOA EV-20R
TOA EV-20A
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA EV-700
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA

เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA

การติดตั้งเครื่องตั้งเวาลาเสียงกริ่ง เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน

เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน, รับวางระบบออดโรงงานสำหรับเข้างานเลิกงาน ระบบเสียงกริ่งเข้างานเลิกงาน ระบบประกาศเสียงตามสาย,ติดตั้งเสียงออดโรงเรียน เสียงออดสำหรับโรงงาน,โปรแกรมสำหรับตั้งเวลาเสียงออด กริ่งโรงเรียน จำหน่ายเครื่องตั้งเวลาประกาศเสียงเพลงก่อนเข้างาน เลิกงาน เครื่องตั้งเวลา TOA รุ่น TT-104B โปรแกรม timer อุปกรณ์สำหรับติดตั้งประกอบด้วย

- เครื่องขยายเสียง Power Amp TOA รุ่น VM-2240 เครื่องขยายเสียง ขนาด 240W สามารถต่อพ่วงเครื่องเล่นได้

- เครื่องตั้งเวลา Timer TOA รุ่น TT-104B

- เครื่องบันทึกเสียงออด เสียงกริ่ง TOA รุ่น TOA EV-20R

- ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-658R ลำโพงติดเพดาน ขนาด 6 วัตต์

- ลำโพงฮอร์น TOA รุ่น SC-630M ลำโพงฮอร์นขนาด 30 วัตต์

- วอลลุ่มปรับเสียง TOA รุ่น AT-303AP วอลลุ่มปรับเสียงขนาด 30 วัตต์

- สายลำโพง VTF 2x1.5 sqm

เครื่องตั้งเวลาประกาศเสียงเพลง PROGRAM TIMER  จำหน่ายเครื่องตั้งเวลาประกาศเสียงเพลง ตั้งเวลาเสียงออด ก่อนเข้างาน เลิกงาน เครื่องตั้งเวลา TOA TT-104 สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วันต่อสัปดาห์ เครื่องตั้งเวลา เครื่องขยายเสียง TOA จำหน่ายเครื่องตั้งเวลากริ่งโรงเรียน เครื่องตั้งเวลากริ่งโรงงาน โปรแกรมตั้งเวลาเสียงออด ใช้ตั้งเวลาเสียงเพลงเคารพธงชาติ เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่งและเครื่องตั้งเวลาเสียงออด เสียงเพลงออกกำลังกาย เครื่องตั้งเวลาเสียงเสียงออดสามารถต่อพ่วงกับระบบประกาศเสียงตามสาย TOA ได้ทุกรุ่น เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ITC T6232 มีโปแกรมตั้งเวลาเสียงได้ตลอด 24 ชม.


เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น EV-20A

รหัสสินค้า: 000303
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ราคาถูก สอบถามที่ เบอร์ 095-961-4462
Sound Repeater TOA EV-20A
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น EV-700

รหัสสินค้า: 000532
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 095-961-4462
เครื่องตั้งเวลาเสียงและบันทึกข้อความเสียง เหมาะกับห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า
33
  Tell a Friend
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA รุ่น EV-20R

รหัสสินค้า: 000302
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด TOA ราคาถูก ติดต่อเบอร์ 095-961-4462
Sound Repeater TOA ER-20R
33
  Tell a Friend


Total: 3:               
 
    
//