ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WM-2100
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WT-2100
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WM-2110
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M301
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M201
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-E401
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M101
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA PM-660
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ Okayo
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA >> ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa
  Tell a Friend
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa

รหัสสินค้า: 000347
โทรสอบถามราคา
ไมโครโฟนไร้สาย (TOA): ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA ชุดไมโครโฟเยี่ยมชมโรงงาน ไมโครโฟนบรรยายไร้สาย ไมโครโฟนแปลภาษา
รายละเอียด:

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ เอส.พี.ยู เอ็นจิเนียริ่ง เป็นแทนจำหน่าย ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA ( Tour guide ) ชดบรรยายไร้สาย ไมโครโฟนเยี่ยมชมโรงงานเหมาะสำหรับพาหมู่คณะเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม สำหรับแปลภาษาห้องประชุม การฝึกอบรม บรรยายในห้องประชุม

- ไมโครโฟนสำหรับพาเยี่ยมชมโรงงานเป็นหมู่คณะ

- ชุดทัวร์ไกด์ ชุดบรรยายไร้สาย ชุดแปลภาษาไร้สาย

- กลุ่มทัวร์เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ชุดแปลภาษาห้องประชุม

//