ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FS-7012PA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FS-7006PA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-248PA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-224PA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-200RF
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-200PP
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-200EV
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น VM-3240VA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น VM-3360VA
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น VM-2240
เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น VM-2120
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA
TOA VM-3240E
TOA VM-3360E
TOA FV-200CA
TOA FV-200PS
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system >>> เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-248PA

ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system

ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบประกาศเสียง toa ระบบประกาศเสียงโรงงาน ระบบเสียง toa เครื่องขยายเสียงสำหรับประกาศเสียง ออกแบบและติดตั้ง ระบบ ประ กาศ เสียง ตาม สาย ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ขายชุดไมค์โครโฟนสำหรับระบบประกาศเสียงตามสาย ไมค์โครโฟนประกาศแบบแยกโซนได้ ระบบประกาศเสียง ดิ จิ ตอล ระบบเสียงกลางแจ้ง ออกแบบและติดตั้งระบบประกาศเสียงแบบแยกโซน โรงงาน โรงเรียน ติดตั้งกับเครื่องตั้งเวลาเสียงออดเข้างานและเลิกงาน ระบบประกาศเสียงสำหรับโรงงาน PA SOUND TOA เครื่องขายเสียงโตอะ เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน toa ระบบประกาศเสียงในอาคาร ระบบประกาศเสียงไร้สาย ระบบประกาศเสียงแบ่งโซนประกาศ ออกแบบให้รองรับงานประกาศทั่วไป และการประกาศเตือนภัยด้วยสัญญาณแบบดิจิตอล ซึ่งเหมาะกับงานตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง และสามารถเลือกโซนประกาศ ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-200 Series ออกแบบให้เชื่อมต่อกับงาน Fire Alarm เพื่อการประกาศเตือนภัย เชื่อมต่อกับลำโพงเสียงตามสายได้มากถึง 50 สาย ซึ่งเหมาะกับงานระบบประกาศเสียงตามสายตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงระบบประกาศเสียงตามสายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเลือกรูปแบบช่องสัญญาณออกได้ทั้งแบบ 1 ช่อง แบบรวมเสียง BGM และ 2 ช่องทาง แยกกันระหว่าง Paging และ BGM
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA FV-248PA

รหัสสินค้า: 000414
Call 095-961-4462
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA เครื่องขยายเสียง TOA รุ่น FV-248PA EMERGENCY MESSAGE PANEL
33
  Tell a Friend


Total: 1:               
 
    
//