ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียง Multisuns MicroLog TCR-2000
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม MRD
เครื่องบันทึกเสียง Multisuns MicroLog TCR-1000
เครื่องบันทึกเสียง Multisuns TCR-3000
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog

เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog

เครื่องบันทึกเสียงการประชุม TCR2000 อุปกรณ์บันทึกเสียงสำหรับห้องประชุม เครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมแบบ digital เครื่องบันทึกเสียงใช้สำหรับบันทึกกับชุดประชุมในห้องประชุม เครื่องบันทึกเสียงประชุม บันทึกโดยใช้ SD Crad เครื่องบันทึกเสียงการประชุมที่บันทึกโดยดิจิตอล บันทึกเสียงการประชุมชัดเจน สามารถฟังเสียงได้จากตัวเครื่อง ไม่ต้องใช้คอมพิเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงการประชุม tcr2000 ติดตั้งสะดวกไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไมค์โครโฟนในเครื่องสามารถบันทึกเสียงรอบบข้างได้ เครื่องบันทึกเสียงการประชุม tcr2000 ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC ต่อกับ AMP ของเครื่องชุดประชุมเพื่อบันทึกเสียงประชุม 
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม / เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์

รหัสสินค้า: 000066
สินค้าหมด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงการประชุม จำหน่ายเครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงการประชุมแบบ Digital ร้านขายเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
33
  Tell a Friend
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม MRD

รหัสสินค้า: 000244
Call
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม TCR2000 สามารถเพิ่ม อุปกรณ์ ไมค์สำหรับเชื่อมต่อได้
33
  Tell a Friend
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ TCR2000

รหัสสินค้า: 000107
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095-961-4462
เครื่องบันเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / Multisuns MiccroLog รุ่น TCR-2000 Multisuns MicroLog TCR2000 บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / บันทึกเสียงประชุมจากชุดไมโครโฟน / บันทึกเสียงสนทนาจาก build-in mic
33
  Tell a Friend
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์

รหัสสินค้า: 000182
สอบถามสินค้า โทร 095-961-4462
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ จำหน่ายเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
33
  Tell a Friend
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์

รหัสสินค้า: 000183
สอบถามสินค้า โทร 095-961-4462
เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ สำหรับสาย Analogue
33
  Tell a Friend
เครื่องบันทีกเสียงสำหรับการประชุม TCR-2000

รหัสสินค้า: 000184
สอบถามสินค้า โทร.095-961-4462
เครื่องบันทึกเสียง 1 วงจร เครื่องบันทึกเสียงการประชุม Multisuns จำหน่ายเครื่องบันทึกเสียงการประชุม อุปกรณ์บันทึกเสียงการประชุม
33
  Tell a Friend


Total: 6:               
 
    
//