ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SV-9100
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV8100
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC NEAX 2000IPS
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC TOPAZ
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Aspila EX
ตู้สาขาโทรศัพท์ Nitsuko
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC IPK
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC EDK21
PABX NEC SL1000
PABX NEC NDK9000
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC DK-X
PABX NEC SV8100
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC >>> PABX NEC SL1000

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SV9100,PABX NEC SV9100,PABX NEC SV8100,PABX SL1000,ตู้สาขาโทรศัพท์ SV8100,ตู้สาขาโทรศัพท์ SL1000,ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP2AP-924M KSU,ตัวแทน NEC ตู้สาขาโทรศัพท์ IP1E-8KSU-A1,PABX NEC รุ่น NEAX 2000IPS,NEC EDK21,ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC Electra Elite IPKและตู้สาขาโทรศัพท์ NEC NITSUKO TX SERIES,DK-X,โทรศัพท์ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC จำหน่ายและบริการตรวจเช็ค ตรวจซ่อมโทรศัพท์ NEC ทุกรุ่น และแผงวงจรโทรศัพท์ NEC ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ NEC DISA,PABX NEC SV9100 Digital Telephone,เครื่องโทรศัพท์ NEC รุ่น DTL-24D-1P(BK)TEL หรือเครื่องโทรศัพท์ DIGITDAL รุ่น DT330
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000

รหัสสินค้า: 000167
โทรสอบถามราคาพิเศษ
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000* ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000 เริ่มต้นที่ขนาด 4 สายนอก / 8 สายภายใน* ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่นใหม่ล่าสุดจาก NEC พร้อมรองรับเทคโนโลยี่แห่งอนาคต พร้อมรองรั
33
  Tell a Friend


Total: 1:               
 
    
//