ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (553)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมค์ลอยTOA
ITC
ไมค์ลอย NTS
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย >>> ITC

ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย

ไมค์ลอยแบบมือถือ ร้านขายไมค์ลอยแบบมือถือคู่ จำน่ายไมค์ลอย UHF ไมค์ลอยแบบติดปกเสื้อ ไมค์ลอย toa ขายไมค์ลอย NTS ไมค์ลอยแบบคู่ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ และไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศรีษะ TOA ออกแบบมาให้เหมาะกับการพูดการบรรยายให้เสียงดังคมชัดเสียงไม่ขาดๆหายๆ ไมโครโฟนไร้สาย TOA WT-5810 ใช้งานร่วมกับไมโครโฟนแบบมือถือ รุ่น WM-5225 หรือไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ TOA รุ่น WS-5325M ไมโครโฟนแบบคาดศรีษะ รุ่น WM-5320H ใช้งานเหมาะกับเต้นแอโรบิค ไมโครโฟนไร้สายแบบ Handheld ร้านขายไมโครโฟนไร้สายคุณภาพสูงเวลาพูดแล้วสัญญาณไม่ขาดหาย ไมโครโฟนไร้สาย TOA แบบมือถือคุณภาพดี  


Total: 0:               
 
    
//