ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WM-2100
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WT-2100
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA WM-2110
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M301
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M201
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-E401
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M101
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA PM-660
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ Okayo
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA >>> ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M201

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA

ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ ไมโครโฟนสำหรับเยี่ยมชมโรงงาน toa รับและส่งสัญญาณความถี่ย่าน 470MHz ได้มากถึง 5 ช่อง,มีไมโครโฟนให้เลือกถึง 4 ชนิด ตามความเหมาะสมของการใช้งานและมีไฟแสดงปริมาณคงเหลือของแบตเตอรี่ เครื่องส่งสัญญาณไร้สายชนิดตั้งโต๊ะสามารถต่อพ่วงกับอุแกรณ์ระบบประกาศเพื่อขยายขอบเขตการทำงานของไมโครโฟนทัวร์ไกด์ toa ได้ สามารถควบคุมการเปิดและปิดของเครื่องส่งสัญญาณไร้สายชนิดตั้งโต๊ะได้จากอุปกรณ์ภายนอก ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ Portable Transmitter (ตัวส่งสัญญาณ) toa รุ่น WM-2100 FX และไมโครโฟนทัวไกด์ Portable Receiver (ตัวรับสัญญาณ) toa รุ่น WT-2100 FX เสาสามารถงอได้ ไมโครโฟนทั้ง 4 ชนิด ที่มีให้เลือกมีทั้งรุ่นติดปกเสื้อและคาดศรีษะ เช่น toa รุ่น YP-E410,รุ่น YP-M101,รุ่น YP-M301,รุ่น YP-M201 สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA รุ่น YP-M201

รหัสสินค้า: 000125
สอบถามราคาพิเศษ 095-961-4462
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA YP-M201YP-M201 เป็นไมโครโฟนแบบ จ่อระยะใกล้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีเสียงรบกวนมาก
33
  Tell a Friend


Total: 1:               
 
    
//