ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ลำโพงติดเพดาน TOA PC648R
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-658R
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-2369
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-1869
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-2852
ลำโพง TOA PC-3CL
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-2668
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-2869
ลำโพงฝังฝ้า 6 วัตต์ TOA PC-2268
ลำโพงติดเพดาน TOA CM-760/CP-73
TOA CP-73 หน้ากากลำโพง
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น CM-960
หน้ากากลำโพงTOA CP-93
หน้ากากลำโพง TOA CP-97
ลำโพง TOA PC-3WR
ลำโพงฝังฝ้า TOA F-2352SC
ลำโพงฝังฝ้า TOA F-2352C
ลำโพงฝังฝ้า TOA F-2322C
ลำโพงติดเพดาน TOA F-122C
ลำโพงติดเพดาน TOA F-1522SC
TOA F-2852C Ceiling Speaker 90W.8 โอห์ม,60W.100V
ลำโพงติดเพดาน 8 นิ้ว
TOA H-1EX
TOA H-2EX
TOA PE-64
TOA PE-304
TOA PE-84
TOA PE-164
TOA PC-2268WP
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ลำโพงติดเพดาน TOA >>> ลำโพงติดเพดาน TOA PC-658R

ลำโพงติดเพดาน TOA

ลำโพงติดเพดาน,ลำโพงฝังฝ้า,Ceiling Speaker,ลำโพงติดเพดาน TOA, มีหลายรุ่นชนิดแบบลำโพงติดผนัง ไม่ต้องเจาะฝ้า หรือลำโพงติดเพดานแบบฝังฝ้า มีหลากหลายชนิดให้ท่านเลือก ลำโพงติดเพดาน TOA ขนาดกำลัง 6 วัตต์ และลำโพง 30 วัตต์ เป็นแบบขาสปริง,และแบบยึดน๊อตยึด สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำหน่ายลำโพงติดเพดาน TOA แบบกันไฟ ลำโพงฝังฝ้าแบบกันไฟ ลำโพงติดเพดาน 15 วัตต์ ใช้ติดตั้งในงานระบบประกาศเสียงตามสาย TOA, ระบบประกาศเสียงตามสายในโรงงาน ใช้ลำโพงติดเพดาน TOA ขนาด 6 วัตต์ ระบบประกาศเสียงตามสายในโรงพยาบาลสามารถใช้ลำโพงแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 30 วัตต์ได้ ร้านขายอุปกรณ์เสียงตามสาย ระบบเสียงดิจิตอล จำหน่ายลำโพงฝังฝ้าเพดานราคาถูก ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน ระบบตามสาย อบต. ลำโพงติดเพดานสีขาว ลำโพงกันน้ำ ลำโพงแบบฝังฝ้า ลำโพงสำหรับเปิดเพลง BGM ลำโพงฝังฝ้าสีขาว

ลำโพงติดเพดาน,ลำโพงติดผนัง,ลำโพงติดเพดานสำหรับเปิดเพลง,ลำโพงฝังฝ้าเพดานสำหรับเปิดเพลง,ลำโพงติดเพดาน 8 นิ้ว,ลำโพงติดเพดาน 6 นิ้ว,ลำโพงติดเพดานสีขาว,ลำโพงดอก 8 นิ้ว,

                                                              


ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-658R

รหัสสินค้า: 000088
Call บาท
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-658R- ลำโพงดอกขนาด 16 เซนติเมตร (6 นิ้ว)- ให้กำลังขับ 6 วัตต์- ลำโพงติดตั้งเพดานชนิดฝังติดตั้งด้วยขาสปริง- ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-658R ขอบหน้ากากทำด
33
  Tell a Friend


Total: 1:               
 
    
//