ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (552)
ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA / PA Sound system
ระบบประกาศเสียงตามสาย
เครื่องเสียงติดรถโฆษณา
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ลำโพงฮอร์น TOA
ลำโพงตู้ TOA
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงติดเพดาน TOA
ไมโครโฟน TOA
ไมค์ลอย,ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ TOA
ชุดประชุม TOA
ชุดประชุม NPE
ชุดประชุมไร้สาย TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง
วอลลุ่มปรับเสียง TOA
วอลลุ่มปรับระดับเสียง ITC
วอลลุ่มปรับเสียง NPE
เครื่องเลือกโซนลำโพง
เครื่องตั้งเวลาเสียงออด
เครื่องตั้งเวลาเสียงออดโรงงาน TOA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ NEC
เครื่องโทรศัพท์ Panasonic
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
โทรศัพท์สำหรับการประชุม,Conferen Phone
ชุดหูฟังโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม,Multisuns MicroLog
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
โทรโข่ง TOA
ITC Audio
บริการตรวจซ่อม
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง SPU
เอกสาร หจก.เอส.พี.ยู.เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบประกาศเสียงตามสาย (PA), ระบบเสียงโรงงาน, ระบบประกาศเสียงภายในอาคาร,  เครื่องขยายเสียงห้องประชุม, ระบบประกาศเสียงหมู่บ้าน, ระบบประกาศเสียงฉุกเฉิน, ชุดประชุม TOA, ชุดประชุมไร้สาย, ลำโพงติดเพดาน, ลำโพงฮอร์น, ไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนมีสาย,โทรโข่ง, เครื่องตั้งเวลาเสียงออด, ลำโพงตู้ และจำหน่ายตรวจซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) สอบถามรายละเอียด โทร. 095-961-4462,02-729-3818-9  ID line : sakspu หรือทาง e-mail : spusound@gmail.com 

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> วอลลุ่มปรับระดับเสียง >>> วอลลุ่มปรับระดับเสียง ITC

วอลลุ่มปรับระดับเสียง

วอลลุ่มปรับเสียง โวลุ่มปรับเสียง จำหน่ายวอลลุ่มปรับเสียงลำโพง TOA ตัวปรับวอลลุ่ม วอลลุ่มเครื่องเสียงตามสาย วอลลุ่มหรี่เสียง วอลลุ่มปรับเสียงลำโพง ITC สวิทซ์ปรับระดับเสียง วอลลุ่มปรับระดับเสียงลำโพง ATTENUATOR TOAเครื่องขยายเสียง toa มีโวลุ่มหรี่เสียงขนาดหลายวัตต์ โวลุ่มหรี่เสียง AT-063AP ขนาด 6 วัตต์ ใช้ควบคุ่มลำโพงขนาดไม่เกิน 6 วัตต์, โวลุ่มปรับเสียง TOA รุ่น AT-303AP ขนาด 30 วัตต์,วอลลุ่มปรับเสียง TOA รุ่น AT-603AP ขนาด 60 วัตต์ วอลลุ่มปรับเสียง toa ปรับเสียงลำโพง ATTENUATOR TOA วอลลุ่มปรับเสียง toa ขายและจำหน่ายวอลลุ่มปรับเสียง toa ขนาด 120 วัตต์ รุ่น aAT-4012 ลำโพงติดเพดานมีวอลลุ่มปรับหรี่เสียงลดระดับเสียงคาวมดังของลำโพง รุ่น aAT-4012 ขนาด 12 วัตต์ Volume Control ระบบประกาศเสียงตามสาย ลำโพงฮอร์นกางแจ้ง ลำโพงติดเพดาน วอลลุ่มปรับระดับเสียง Volume Control TOA ร้านขายวอลลุ่มปรับเสียง,วอลลุ่มปรับเสียง TOA วอลลุ่มปรับเสียงลำโพง วอลลุ่มหรี่เสียงลำโพง
วอลลุ่มปรับเสียง ITC T-6

รหัสสินค้า: 000536
สอบถามที่เบอร์ 095-961-4462
วอลลุ่มปรับเสียง ขนาด 6 วัตต์
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง ITC T-16

รหัสสินค้า: 000537
สอบถามรายละเอียด 095-961-4462
Volume Control 60W ตัวปรับระดับเสียง 60 W.
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับระดับเสียง ITC T-112

รหัสสินค้า: 000538
สอบถามรายละเอียด 095-961-4462
ตัวปรับระดับเสียง 120W Volume Control ITC T-112
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับระดับเสียง ITC T-1200

รหัสสินค้า: 000539
สอบถามรายละเอียด 095-961-4462
ตัวปรับระดับเสียง Volume Control ITC T-1200 ขนาด 120W.
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับระดับเสียง ITC T-671

รหัสสินค้า: 000540
สอบถามราคา 095-961-4462
วอลลุ่มปรับเสียงลำโพง ตัวปรับวอลลุ่ม ITC T-671 ขนาด 6 วัตต์
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง ITC T-672

รหัสสินค้า: 000541
สอบถามราคา 095-961-4462
วอลลุ่มปรับระดับเสียงลำโพง ITC T-672 วอลลุ่มปรับเสียง ขนาด 15 วัตต์
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียงลำโพง ITC T-673

รหัสสินค้า: 000542
สอบถามราคา 095-961-4462
วอลลุ่มปรับเสียงลำโพง ขนาด 30 วัตต์ Volume Control 30W
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง 60 วัตต์ ITC T-674

รหัสสินค้า: 000543
สอบถามราคา 095-961-4462
Volume Control 60W. ITC T-674
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับระดับเสียงลำโพง 100 วัตต์ ITC

รหัสสินค้า: 000544
สอบถามราคา 095-961-4462
วอลลุ่มปรับระดับเสียงลำโพง ขนาด 100 วัตต์ วอลลลุ่มปรับเสียง ITC รุ่น T-675
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง ขนาด 6 วัตต์ ITC T-681

รหัสสินค้า: 000545
สอบถามราคา 095-961-4462
สวิทซ์ปรับระดับเสียงลำโพง ขนาด 6 วัตต์ TIC รุ่น T-681 6W
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับระดับเสียงลำโพง 30 วัตต์ ITC T-683

รหัสสินค้า: 000546
สอบถามราคา 095-961-4462
Volume Control 30W ITC รุ่น T-683
33
  Tell a Friend
วอลลุ่มปรับเสียง 60 วัตต์

รหัสสินค้า: 000547
สอบถามราคา 095-961-4462
วอลลุ่มปรับเสียง ขนา 60 วัตต Volume Control ITC T-685 60W
33
  Tell a Friend


Total: 12:               
 
    
//