ระบบประกาศเสียงตามสาย TOA
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น H-2EX
ลำโพง SURFACE-MOUNTING TOA PC-2268WP
ลำโพงติดเพดาน TOA PE-164
ลำโพงติดเพดาน TOA PE-84
ลำโพงติดเพดาน TOA PE-304
ลำโพงติดเพดาน 8 นิ้ว TOA PC-2869
ลำโพงแบบติดเพดาน TOA PE-64
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น H-1EX
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม MRD
ลำโพงติดเพดาน TOA PC-2268 6W
ลำโพงติดเพดาน (Ceiling Speakers ) TOA PC-2668 6W
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ TOA รุ่น CA-130
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ TOA รุ่น CA-160
หูฟังโทรศัพท์ / Headset Panasonic KX-TCA430
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-648R
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-2369
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-2852
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-1869
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-2869
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น CM-760
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น CM-960/CP-93
ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น CM-960/CP-97
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม / เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่น Electra Elite IPK
Panasonic เครื่องฉาย LCD Projector PT-LB51 Series,PT-LB51NTEA,PT-LB51EA,PT-LB51SEA
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000
NEC AT-35
NEC AT-15
เครื่องแฟกซ์กระดาษความร้อน Panasonic รุ่น KX-FL931CX
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่น NEAX 2000IPS
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEB308
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TDA100D
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น IP1E-8KSU-A1
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC IP2AP-924M KSU
PABX NEC SV8100
ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC SL1000
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV8100
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC NEAX 2000IPS
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TD1232
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TEM824
ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TES824
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL1000
PABX NEC DK-X
PABX NEC NDK9000
ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK
เครื่องแสดงสถานะสายใน DSS CONSOLE 64 ปุ่ม รุ่น IP2AP-64D DSS (WH)
เครื่องแสดงสถานะสายใน DSS CONSOLE 110 ปุ่ม รุ่น IP1WW-110D DSS (WH)
เครื่องแสดงสถานะสายนอก DLS CONSOLE 24 ปุ่ม รุ่น IP2AP-24DL DLS (WH)
ตู้สาขาโทรศัพท์ Nitsuko รุ่น AK-SERIES 308/2464

            
Sitemap หมวดหมู่