SPU SOUND. โทร.095-961-4462, ID Line : sakspu * รับออกแบบติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย,เครื่องขยายเสียงห้องประชุม,ชุดประชุม,ลำโพงฮอร์น,ลำโพงฝังฝ้า,ลำโพงตู้,ไมโครโฟน,เครื่องเสียง,โทรโข่ง,ออดเข้างานเลิกงาน,ไมโครโฟนทัวร์ไกด์,